ASFALTS I MATERIALS COMPOSTOS

El laboratori disposa de tècnics amb anys d’experiència i formació per poder assessorar i respondre sobre les consultes referents a l'anàlisi d'asfalts i mescles bituminoses.

El PG-3 defineix les especificacions que han de tenir les diferents mescles bituminoses.

L'anàlisi serveix per determinar si es compleixen les especificacions de les diferents mescles bituminoses.

Els paràmetres estan definits en l’apartat corresponent del PG-3 i en especificacions determinades de cada projecte.

ASSAIGS I DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES
 • Temperatura.
 • Granulometries.
 • Assaigs Marshall.
 • Contingut en lligant.
 • Compressió simple.
 • Assaig Càntabre.
 • Pressa de mostra de testimonis d’asfalt.
 • Densitat i absorció.
 • Determinació de l’índex de buits.
 • Gruix de capa d’asfalt.
ASSAIGS DE CONTROL DE COMPACTACIÓ
 • Es determina la correcta compactació comparant l’assaig Marshall amb la densitat obtinguda en el testimoni d’asfalt extret.
RESPOSTA TÈCNICA
 • Suport tècnic durant l’obra.
 • Assessorament i anàlisis a partir dels resultats.

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.