AIGUA

El laboratori disposa de tècnics amb anys d'experiència i formació per poder assessorar i respondre sobre les consultes referents a l'aigua.

La EHE 08 defineix les especificacions que ha de tenir l'aigua tant per amassar el formigó com per curar-lo.

L'anàlisi serveix per determinar si conté components perjudicials pel formigó i l'armadura.

Els paràmetres estan definits al capítol VI, article 27 de l'EHE 08.

ASSAIGS AIGUA
 • Presa de mostres per anàlisi químic d'aigua
 • Determinació de l'acidesa del pH
 • Determinació del contingut total de substàncies solubles
 • Determinació del contingut en sulfats
 • Determinació del contingut en clorurs
 • Determinació del contingut en hidrats de carboni
 • Determinació del contingut en substàncies orgàniques solubles en èter
RESPOSTA TÈCNICA
 • Suport tècnic durant l'obra
 • Assessorament i anàlisi a partir dels resultats
 • Sistema de producció i gestió
 • Disposem de personal qualificat i equips per poder realitzar els assaigs prescrits a l'EHE 08

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.