ÀRIDS

El laboratori disposa de tècnics amb anys d’experiència i formació per poder assessorar i respondre sobre les consultes referents als áridos.

S’analitzen els áridos, component bàsic del formigó, tant naturals com artificials o mescles destinades a l’elaboració del formigó.

Es realitzen els assaig necessaris per garantir les especificacions de la norma UNE EN 12620 i segons la EHE 08.

Es realitza assessorament tècnic i analític sobre els productes de les plantes de fabricació d’áridos, així com de plantes de fabricació de formigó.

Es realitzen anàlisis per caracteritzar els áridos mitjançant assaig químics, físics i mecànics.

El laboratori disposa de les acreditacions concedides per la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit EHC.

ASSESSORAMENT
  • A partir de l’entrada en vigor de la obligatorietat del marcatge CE als áridos per la construcció s’ofereix:
  • L’assessorament i seguiment de la implantació de la marca CE
  • Anàlisi a partir dels resultats de laboratori
  • Desenvolupar els assaigs necessaris per garantir la homogeneïtat i qualitat del producte marcat.
  • Gestió de la qualitat del centres de producció d’àrid.

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.