GABINET TÈCNIC

El laboratori disposa d’un departament tècnic especialitzat en informes relacionats amb patologies de materials de l’edificació.

En aquest apartat s’inclouen informes referits a patologies estructurals (fissures, esquerdes, humitats, etc...) i patologies degudes a una incorrecta idoneïtat dels materials emprats en l’edificació.

El laboratori disposa de tècnics per assessorar en temes d’acústica, amb mesures "in situ" i estreta col·laboració amb enginyers especialitzats amb acústica.

LABVALLÈS li ofereix un assessorament tècnic per analitzar desviacions en el control de qualitat i determinar-ne el seu oregen. Aportem la nostra experiència en la redacció de controls de qualitat i en la seva aplicació seguint estrictament totes les normatives de l’edificació.

ASSAIGS I PROVES
  • Inspecció visual de diferents patologies, ja siguin estructurals (fissures, esquerdes, humitats,... en forjats, parets o façanes) o degudes a una incorrecta idoneïtat del material emprat.
  • Mesures "in situ" del soroll, mitjançant assaig d’aïllament acústic segons UNE EN ISO-140.

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.