GEOTÈCNIA

El laboratori disposa de tècnics amb anys d’experiència i formació per poder assessorar i respondre sobre les consultes referents a Estudis Geotècnics i a assajos de laboratori en l'àrea de Geotècnia.

Es realitzen Estudis Geotècnics i assaigs de sòls a laboratori per extreure paràmetres geotècnics.

Es realitzen els assaigs necessaris per garantir les especificacions exigides al Codi Tècnic de l’Edificació (C.T.E).

Es realitza assessorament tècnic i analític sobre els resultats obtinguts.

ASSAIGS DE CAMP
  • Laboratori del Vallès disposa dels recursos humans qualificats i dels equips necessaris per realitzar els Estudis Geotècnics per l'edificació marcats al Codi Tècnic de l'Edificació.
ASSAIGS DE LABORATORI
  • Laboratori del Vallès disposa dels recursos humans qualificats i dels equips necessaris per caracteritzar, mitjançant els corresponents assaigs de laboratori, els diferents tipus de sòls, definint-ne els seus paràmetres geotècnics:
  • Plasticitat, angle de fregament intern, cohesió, densitat, agressivitat respecte al formigó, índex d’inflament, permeabilitat i valors de resistència, entre d'altres.
  • També es realitzen assaigs sobre els nivells freàtics i els paràmetres d’agressivitat de les aigües trobades.

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.