INSTAL.LACIONS

En aquesta àrea de treball es realitzen els controls tant en la fase d’execució com en final d’obra, proves finals i posada en funcionaments.

Les instal·lacions que es revisen són les següents:

 • Sanejament
 • Lampisteria
 • Electricitat
 • Gas
 • Climatització
 • Ventilació
 • Contra Incendis
 • Telecomunicacions
 • ASSAIGS I PROVES
  • Inspecció visual de les instal·lacions (electricitat, lampisteria, climatització, ventilació, gas etc...), per verificar que la instal·lació compleix amb la normativa i reflexa les especificacions del projecte.
  • Proves mecàniques de pressió per canonades de gas, lampisteria, sanejament, contra incendis, calefacció i clima.
  • Proves de les instal·lacions contra incendis (extintors, xarxa de boques, detectors i alarmes).
  • Proves de la xarxa elèctrica. Es revisa clavejat, seccions, canalitzacions, quadres i tresat. Es fan proves de funcionament dels punts de llum i corrent.
  • Proves de l’estanquitat de la xarxa de gas.
  • Proves de control de la instal·lació de telecomunicació, megafonia, intèrfons i altres sistemes de comunicació.
  • Proves de la instal·lació de clima, mesures de temperatura, velocitat de impulsió i cabals de sortida.

  Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.