MATERIALS D'OBRA

El laboratori disposa de tècnics amb anys d'experiència i formació per poder assessorar i respondre sobre les consultes referents als materials d'obra.

Es realitzen els assaigs necessaris per garantir les especificacions de cada producte.

LABVALLÈS disposa de les acreditacions concedides per la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit AFC, AFH i AMC i el llistat d’assaigs definit en la Declaració de Responsabilitat.

S’ofereix suport tècnic durant l’execució de l’obra i assessorament en l’anàlisi de patologies.

ASSAIGS DE MAONS I BLOCS CERÀMICS
 • Dimensions i forma.
 • Resistència a compressió.
 • Absorció d’aigua.
 • Succió.
 • Eflorescència.
 • Geladicitat.
ASSAIGS DE PRODUCTES CERÀMICS D’ARGILA CUITA
 • Designació i especificacions.
 • Inclusions calcaries.
 • Eflorescència.
 • Geladicitat.
 • Determinació de la quantitat de ciment.
ASSAIGS DE BLOCS DE FORMIGÓ
 • Definicions i classificació.
 • Absorció d’aigua.
 • Succió.
 • Densitat.
 • Resistència a compressió.
ASSAIGS DE MORTERS
 • Definicions i especificacions.
 • Determinació de la consistència de morter fresc.
 • Densitat aparent de morter fresc.
 • Determinació de resistència a compressió i flexió.
 • Determinació del coeficient per capil·laritat de morter endurit.
 • Densitat de morter endurit.
 • Determinació de l’adherència de morters arrebossats i lliscats endurits.

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres trucant al 93.879.33.91, enviant un correu electrònic a labvalles@laboratoridelvalles.com o utilitzant el nostre formulari de contacte.